Ile zarabia alergolog w Polsce?

Na całym świecie zdrowie jest w cenie, a co się z tym wiąże, zarobki lekarzy są wysokie. Wśród najlepiej opłacanych zawodów wymienia się także lekarzy. Zawód lekarza uznawany jest za jeden z najlepiej płatnych zawodów. Wynagrodzenia w służbie zdrowia są jednak bardzo zróżnicowane. Zależne są nie tylko od specjalizacji, ale również od regionu kraju, a także ilości przepracowanych godzin w ciągu miesiąca. Wynagrodzenia pracowników służby zdrowia, zatrudnionych w podmiotach leczniczych funkcjonujących w formie jednostki budżetowej są jawne. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 roku, najmniej może zarobić młody stażysta, najwięcej natomiast wojewódzki inspektor sanitarny, kierownik podmiotu leczniczego, ordynator i kierownik apteki. Zasadnicze wynagrodzenie każdej spośród grup mieszczą się w odgórnie ustalonych widełkach. Dotyczy to również wysokości nagród, premii oraz dodatków. Statut społeczny lekarza i poszanowanie dla tego zawodu wynagradza poświęcenia i trudne warunki pracy, jakie czekają na wykonujących ten zawód.

Wynagrodzenie początkowe

W okresie nauki zawodu przysługuje najniższe zasadnicze wynagrodzenie. Stażysta w szpitalu może zarobić miesięcznie od 1370 zł do 1640 zł brutto, nieco wyższe stawki obowiązują dozorców, portierów oraz strażników pracujących w szpitalach i przychodniach. Lekarz specjalista może zarobić od 1720 zł do 3650 zł brutto. Dotyczy to wynagrodzeń zasadniczych, nieobejmujących premii, nagród oraz dodatków.

Dodatki do wynagrodzenia

Pracownicy zatrudnieni w służbie zdrowia otrzymują dodatki funkcyjne, zależne nie tylko od wynagrodzenia, ale również od ustaleń zawartych w rozporządzeniu. Pracownikom, którzy posiadają stopień naukowy doktora, przysługuje dodatek w wysokości do 20 procent wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Doktor habilitowany może otrzymać dodatek do 30 procent wynagrodzenia zasadniczego, a posiadający tytuł profesora mogą otrzymać dodatek w wysokości do 50 procent zasadniczego wynagrodzenia. Za długoletnią pracę pracodawca wypłaca pracownikom jednorazowe nagrody jubileuszowe w wysokości 75 procent miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy, 100 procent po 25 latach pracy, 150 procent po 30 latach pracy, 200 procent po 35 latach pracy i 300 procent po 40 latach pracy.

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

Porady specjalistyczne są wyceniane z góry przez NFZ. Przystąpienie do przetargu przez lekarzy specjalistów oznacza akceptację stawek. Wysokość kontraktu jest ustalana jednostronnie przez NFZ i nie podlega negocjacji. Cena za konsultację ustalana jest w zależności od regionu.

Leczenie u alergologa wymaga długiej obecności na liście oczekujących. Wpisanie na listę oczekujących wymaga zgody pacjenta oraz dostarczenia skierowania do poradni alergologicznej. Nie dotyczy to osób, które są już pacjentami lekarza alergologa i wymagają okresowego wykonywania wizyt. Wówczas kolejny etap świadczenia wyznaczany jest zgodnie z planem leczenia. Na listę osób oczekujących nie są wpisywani także Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Honorowi Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, uprawnieni żołnierze.

Należy wziąć pod uwagę również możliwość pracy lekarza alergologa jako lekarza ogólnego. Poza pracą w poradni alergologicznej może wykonywać zawód lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób. Etat w służbie zdrowia rzadko jest jedynym źródłem przychodu lekarza posiadającego specjalizację.

Prywatna praktyka lekarska

Lekarz alergolog prowadzący indywidualną praktykę może liczyć na wyższe zarobki niż alergolodzy pracujący na umowie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Popyt na wizyty u specjalisty alergologa nie maleje od wielu lat z uwagi na bardzo długi okres oczekiwania na wizytę u lekarzy tych specjalizacji, sięgający nawet roku. Związane jest to z ograniczoną liczbą pacjentów refundowanych przez NFZ. Czas oczekiwania na wizytę u lekarza alergologa prywatnie sięga około 5-20 dni, w zależności od renomy lekarza oraz regionu. Zależnie od województwa cena wizyty wynosi 120 – 250 zł. Zakłada się, że lekarz może przyjąć do trzech pacjentów w ciągu godziny w zależności od etapu leczenia. Prowadzenie indywidualnej praktyki wymaga posiadania umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, co wyklucza początkujących lekarzy, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Należy również dodać,  że  połowie 2011 roku lekarze zostali włączeni do grupy podatników zobowiązanych do ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej.

Zatrudnienia kontraktowe

Lekarz posiadający specjalizację, pracujący w systemie kontaktowym może przyjmować pacjentów w przychodni, z którą zawarł kontrakt oraz prywatnie, we własnym gabinecie. Specjalista kontraktowy musi założyć własną działalność gospodarczą, co związane jest z dodatkowymi obowiązkami i kosztami. Nie każdy lekarz jest na to gotowy.

Lekarz alergolog dobry w swojej specjalizacji może zarobić dużo, zwłaszcza jeżeli znajdzie zatrudnienie w kilku miejscach lub otworzy prywatną praktykę lekarską. Nie każdy pracownik służby zdrowia ma możliwość wysokich zarobków. Pracując na etacie w przychodni, lekarz nie zarobi więcej, niż pozwala rozporządzenie ministra.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here