Jak zostać alergologiem

W ostatnich latach w Europie znacząco zwiększyła się liczba osób cierpiących na alergie. Ilość naturalnych alergenów nie wzrosła, jednak stale przybywa uczulających substancji chemicznych. Zapotrzebowanie na lekarzy alergologów nie maleje od wielu lat. Aby zostać lekarzem, nie wystarczy ukończenie studiów medycznych.

Specjalizacja w alergologii jest specjalizacją szczegółową. W celu uzyskania tytułu specjalisty alergologa, konieczne jest ukończenie studiów medycznych, są to jednolite studia trwające 6 lat. Ich ukończenie jest konieczne bez względu na rodzaj późniejszej specjalizacji. Dopiero ukończenie studiów i odbycie obowiązkowego stażu zezwala na dalsze kształcenie w kierunku konkretnej dziedziny medycyny.

Studia medyczne

Studia medyczne pozwalają zdobyć ogólną wiedzę medyczną. W trakcie nauki realizowane są zajęcia z zakresu anatomii, biofizyki, chemii, embriologii, genetyki, farmakologii, immunologii, a także podstawowe nauki kliniczne. W trakcie studiów realizowane są również przedmioty z chirurgii, kardiologii, medycyny katastrof, medycyny pracy, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, opieki paliatywnej, ortopedii, psychiatrii, radiologii i innych. Program nauczania związany jest również z odbyciem licznych praktyk z zakresu wielu dziedzin medycyny.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym oraz otrzymaniu dyplomu lekarza medycyny, absolwenci zobowiązani są do uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza. Po uzyskaniu tego dokumentu z okręgowej izby lekarskiej lekarze obowiązkowo odbywają staż trwający 13 miesięcy w placówce służby zdrowia. Zakończeniem stażu jest lekarski egzamin państwowy. Egzamin ten ma formę testu wyboru, składa się z 200 pytań, każde pytanie zawiera 5 odpowiedzi, tylko jedna jest prawidłowa. Egzamin trwa 4 godziny. Pozytywny wynik egzaminu daje możliwość wykonywania zawodu lekarza.

Szkolenie specjalizacyjne

Obecnie w Polsce można zdobyć specjalizację w 40 specjalnościach podstawowych oraz 28 specjalnościach szczegółowych. Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego związane jest ze złożeniem wniosku o rozpoczęcie specjalizacji do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego. Kandydaci odbywają rozmowę kwalifikacyjną. Pozytywny wynik przeprowadzonej rozmowy daje możliwość dostania się na listę rankingową. Lekarze mogą zostać przyjęci na poszczególne staże specjalizacyjne zależne od limitu miejsc. Lekarz chcący zdobyć specjalizację alergologa zobowiązany jest do ukończenia specjalizacji z chorób wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, otorynolaryngologii lub pediatrii. W przypadku lekarzy kształcących się w starym dwustopniowym systemie konieczne jest posiadanie specjalizacji drugiego stopnia z chorób płuc, chorób wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, otolaryngologii dziecięcej lub pediatrii.

Kursy obowiązkowe

Program specjalizacji składa się z kursów obejmujących:

 • wprowadzenie do specjalizacji w alergologii,
 • podstawy immunologii klinicznej i alergologii,
 • diagnostykę chorób alergicznych,
 • profilaktykę i leczenie chorób alergicznych,
 • choroby alergiczne górnych dróg oddechowych,
 • alergologię w chorobach wewnętrznych,
 • choroby alergiczne skóry,
 • odrębność chorób alergicznych u dzieci,
 • alergię na leki i pokarmy,
 • immunoterapię chorób alergicznych,
 • alergie zawodowe,
 • promocję zdrowia i edukację w alergologii w przypadku lekarzy rozpoczynających kształcenie przed 30 maja 2003, a w przypadku pozostałych lekarzy następuje konieczność zdania kursu z zakresu zdrowia publicznego.

Kursy trwają od 2 do 5 dni, zakończone są kolokwiami.

Staże specjalizacyjne

Poza wymienionymi kursami lekarze odbywają również staże specjalizacyjne, które kończą się kolokwiami lub asystą w obowiązkowych dla danego stażu zabiegach.

Staże, które są obowiązkowe w przypadku specjalizacji alergologicznej to:

 • specjalizacyjny staż podstawowy w alergologii trwający 12 miesięcy,
 • specjalizacyjny staż podstawowy w poradni alergologicznej trwający 3 miesiące,
 • kierunkowy staż w zakresie medycyny ratunkowej trwający 1 miesiąc,
 • kierunkowy staż w zakresie immunologii klinicznej trwający 2 tygodnie,
 • kierunkowy staż w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, trwający 2 tygodnie.

W przypadku specjalizacji z chorób wewnętrznych lub chorób płuc, pediatrii, dermatologii i wenerologii, otolaryngologii konieczne jest ukończenie trzech staży.

Lekarze posiadający specjalizację z chorób wewnętrznych lub chorób płuc odbywają:

 • staż kierunkowy w dermatologii i wenerologii trwający 6 miesięcy,
 • staż kierunkowy w otolaryngologii trwający 4 miesiące,
 • staż kierunkowy w pediatrii trwający 3 miesiące.

Lekarze po specjalizacji pediatrycznej zobowiązani są do odbycia:

 • stażu kierunkowego w dermatologii i wenerologii trwającego 6 miesięcy,
 • stażu kierunkowego w otolaryngologii trwającego 4 miesiące,
 • stażu kierunkowego w zakresie chorób wewnętrznych trwającego 3 miesiące.

Lekarze ze specjalizacją w dermatologii i wenerologii odbywają:

 • staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych trwający 6 miesięcy,
 • staż kierunkowy w otorynolaryngologii trwający 4 miesiące,
 • staż kierunkowy w pediatrii trwający 3 miesiące.

Lekarze, którzy ukończyli specjalizację z otolaryngologii, zobowiązani są do ukończenia:

 • stażu kierunkowego w dermatologii i wenerologii trwającego 6 miesięcy
 • stażu kierunkowego w zakresie chorób wewnętrznych trwającego 4 miesiące
 • stażu kierunkowego w pediatrii trwającego 3 miesiące.

Uzyskanie tytułu specjalisty

W czasie całej specjalizacji lekarz obowiązkowo musi pełnić przynajmniej 3 dyżury lekarskie w miesiącu. Specjalizacja zakończona jest państwowym egzaminem specjalizacyjnym, który zdaje się w trzech etapach. Ukończenie jednego etapu jest warunkiem przejścia do kolejnego.

Etap pierwszy to egzamin testowy, który składa się ze 120 pytań. Etap drugi to egzamin praktyczny, który obejmuje wykonanie zabiegu w asyście egzaminatora. Trzecim etapem jest egzamin ustny, który składa się z przynajmniej 4 zadań.

Zaliczenie egzaminu pozwala na uzyskanie tytułu specjalisty alergologa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here