W jaki sposób może wyglądać rozliczenie kontraktów terminowych

W jaki sposób następuje rozliczenie kontraktu terminowego?

Niektóre instrumenty finansowe są podobne do produktów żywnościowych – posiadają określony termin ważności. Po upływie konkretnej daty następuje ich rozliczenie i wygasają lub z powrotem są wypuszczane na rynek z kolejną serią. Do tych instrumentów należą z pewnością obligacje i kontrakty terminowe. W przypadku derywatów warto zwrócić szczególną uwagę na sposób rozliczenia i zjawiska jakie zachodzą, gdy zbliża się termin wygaśnięcia. 

W tradycyjnych umowach zabezpieczających rynek towarowy zazwyczaj dochodziło do fizycznej wymiany towaru w zamian za określoną cenę. Współcześnie jest to rzadko spotykane zjawisko, ponieważ kontrakty futures spełniają rolę narzędzia do spekulacji na rynku aniżeli do zabezpieczania pozycji. Powszechną praktyką jest neutralizacja pozycji, czyli pozbywanie się instrumentu tuż przed terminem wygaśnięcia danej serii kontraktów. Gdyby strona umowy chciała jednak rozliczyć się fizycznie, mogłoby to być bardzo nieopłacalne i wiązać się z dodatkowymi kosztami dostawy. 

Jak wygląda rozliczenie gotówkowe? 

Na wielu rynkach giełdowych – w tym GPW – kontrakty futures są rozliczane za pomocą gotówki. Oznacza to, że strona, która zarabia na instrumencie dostaje od strony przeciwnej kwotę rozliczenia. Jest to gra o sumie zerowej, więc zysk nabywcy oznacza stratę sprzedającego i odwrotnie. Jeśli cena instrumentu bazowego przekroczy wartość kontraktu, wtedy wystawca kontraktu płaci nabywcy. W wypadku przeciwnego scenariusza i niższej ceny instrumentu niż wartość derywatu to kupujący płaci wystawcy kontraktu. 

Jak można wykorzystać wiedzę na temat funkcjonowania instrumentów pochodnych? 

Znajomość funkcjonowania złożonych instrumentów, jakimi są derywaty może znacząco pomóc w stosowaniu zyskownych strategii na rynkach terminowych. Jednocześnie warto zadbać o dobry dostęp do instrumentów, o odpowiednie zaplecze analityczne czy dobry serwis notowań. Mogą to ułatwić wyspecjalizowani brokerzy i instytucje pośredniczące na rynkach finansowych. Jeśli chcesz zostać lepszym inwestorem, to sprawdź na stronie,  w jaki sposób funkcjonuje rynek derywatów – doświadczony broker może Ci pomóc w wyborze instrumentów. 

Kiedy najczęściej wygasają kontrakty terminowe? 

Rozliczenie wszystkich serii kontraktów nie jest sprawą przypadkową. Na warszawskiej giełdzie towarowej następuje podwójne rozliczenie: 

  1. po zakończeniu każdej dziennej sesji,
  2. gdy konkretna seria kontraktów terminowych ulega wygaszeniu.

To ostateczne rozliczenie ma miejsce zawsze w trzeci piątek w miesiącu, w którym dochodzi do wygaszenia kontraktu. Istnieją wyjątki, gdy nie może być sesji giełdowej – wtedy ostatnim dniem handlu kontraktami jest dzień tuż przed trzecim piątkiem. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here