NAJPOPULARNIEJSZE JĘZYKI PROGRAMOWANIA

Programowanie i najpopularniejsze z języków.

Programowanie definiuje się jako projektowanie, tworzenie, testowanie i utrzymywanie kodu źródłowego programów komputerowych, kody źródłowe opisują zaś operacje, które komputer (bądź w dzisiejszych czasach również urządzenie mobilne) powinien wykonać na zgromadzonych danych. Czym natomiast są języki programowania? W ten sposób nazywa się określone zbiory zasad precyzujących kiedy ciąg symboli, a więc kod źródłowy, tworzy program oraz jakie obliczenia opisuje. Słowo „język” nie jest tutaj przypadkowe ponieważ języki programowania stanowią swoiste lustrzane odbicie języków naturalnych – posiadają swoją składnię (zbiory dostępnych symboli oraz zasady łączenia ich w większe struktury) i semantykę czyli znaczenie i funkcje tych symboli. Możemy je klasyfikować ze względu na wykorzystywany paradygmat programowania, sposób wykonywania, poziom czy przeznaczenie. W niniejszym tekście omówione zostanie kilka z najczęściej używanych i najpopularniejszych języków programowania, których znajomość obowiązuje w praktycznie wszystkich sektorach rynku IT.

JavaScript.

Liczne branżowe rankingi i raporty na pierwszym miejscu wśród najpopularniejszych języków programowania często wymieniają powstały w 1995 r. JavaScript. JS jest językiem skryptowym co oznacza, że tworzone w nim aplikacje są zapisywane jako dokument tekstowy, który następnie w specjalnym środowisku uruchomieniowym jest zamieniany na postać zrozumiałą dla komputera. Jest także językiem wieloparadygmatowym, czyli łączącym kilka wzorców programowania; obiektowe, funkcyjne i imperatywne.  Najważniejsze zastosowanie JavaScript to tworzenie stron internetowych – dzięki wdrażaniu skomplikowanych elementów, za pomocą JS strona może nie tylko wyświetlać statyczne informacje, ale także wzbogacać je o interakcje, takie jak reagowanie na zdarzenia, interaktywne mapy, grafiki, video czy efekty wizualne.  JavaScript umożliwia również wdrażanie rozwiązań serwerowych i tworzenie gier wieloplatformowych. JS nie jest najłatwiejszym językiem, naukę ułatwia jednak to, że pracuje się z nim w przeglądarce – zdaniem niektórych z ekspertów, to dobry język na początek dla osób o wykształceniu humanistycznym. W nauce niezwykle przydatna jest znajomość podstaw HTML i CSS.

SQL.

SQL to istniejący od lat siedemdziesiątych XX wieku najpopularniejszy język zapytań, który służy do tworzenia, edycji i zarządzania relacyjnymi bazami danych. Jest językiem deklaratywnym, a więc opisuje warunki, które musi spełniać rozwiązanie końcowe, a nie szczegółową kolejność kroków, które mają do niego prowadzić. Zapytania do baz danych formułowane w SQL można zaliczyć do jednego z czterech głównych podzbiorów – SQL DML (język manipulacji danymi), SQL DDL (język definicji danych), SQL DCL (język kontroli nad danymi) oraz SQL DQL (język definiowania zapytań). SQL może przybierać różne formy, zależne od obszaru i sposobu zastosowania – interakcyjną, statyczną czy dynamiczną. Jest interpretowany przez wiele systemów baz danych – MySQL, DB2 czy Microsoft SQL Server. Według ścisłych definicji, SQL nie jest językiem programowania, ale jego znajomość jest potrzebna wszystkim web developerom oraz innym programistom, którzy muszą wykorzystywać jakiekolwiek informacje przechowywane w bazach danych. Zapewnia komunikację pomiędzy aplikacją lub użytkownikiem, a relacyjną bazą danych i umożliwia wykorzystywanie ich w funkcjonowaniu programu.

 Python.

Początkujący programiści często rozpoczynają naukę nowego zawodu od Pythona – język ten jest bowiem uważany za jeden z najprostszych i najłatwiejszych w nauce, a ponadto posiadający perspektywy rozwoju. Język programowania Python to język wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, o charakterze wieloparadygmatowym, nie wymusza więc jednego stylu programowania, ale dopuszcza różne. Składnia w Pythonie jest przejrzysta i intuicyjna (oraz podobna do składni w innych językach), a kod czytelny i zwięzły. Odznacza się również dynamicznym systemem typów i automatycznym zarządzaniem pamięcią. Interpretery Pythona są dostępne dla wielu systemów, język ten posiada również rozbudowany pakiet bibliotek standardowych. Python często bywa wykorzystywany jako język skryptowy w aplikacjach napisanych w innych językach, może być również używany do tworzenia aplikacji desktopowych bądź serwisów internetowych. Najpopularniejsze obecnie dziedziny zastosowania Pythona to przetwarzanie danych, data science bądź uczenie maszynowe. Badacze rynku przewidują dalszy wzrost zainteresowania tym językiem, dlatego decyzja o rozpoczęciu nauki Pythona prawdopodobnie okaże się opłacalna.

Java.

Java to jeden z najbardziej znanych i najpopularniejszych języków programowania. Jest językiem przede wszystkim obiektowym (ale funkcjonującym również w innych paradygmatach) i znajduje ogólne zastosowanie; najczęściej wykorzystuje się ją w back-endowych systemach aplikacji internetowych, przy tworzeniu rozwiązań serwerowych obsługujących sklepy e-commerce, fora internetowe, różnego rodzaju formularze czy ankiety. Przykładem powszechnie znanej aplikacji stworzonej w Javie jest Gmail. Poza tym Java umożliwia również tworzenie aplikacji mobilnych (jest domyślnym językiem dla systemu Android) i gier, a nawet systemów wbudowanych, takich jak karty SIM, zestawy telewizyjne czy mierniki pobierania energii. Jest niezależna od systemu operacyjnego – napisane w Javie kody mogą być używane zarówno w otoczeniu Windows, Mac czy Linux. Dużymi zaletami Javy i ułatwieniami w nauce są prosta, przejrzysta i czytelna składnia oraz  wbudowane biblioteki z gotowymi rozwiązaniami. Java jest cały czas rozwijana i ulepszana, dlatego też inwestycja w znajomość tego języka to rozsądna decyzja. Wiele systemów w dużych firmach została zbudowana właśnie w Javie i samo ich utrzymywanie będzie trwało jeszcze bardzo długo.

C#.

C# (C Sharp) powstał w 2000 r. jako produkt firmy Microsoft i kontynuacja wcześniejszego języka C. To wysokopoziomowy, obiektowy język ogólnego przeznaczenia powstały w odpowiedzi na Javę i pod wieloma względami ją przypominający. Jest ściśle zintegrowany z platformą .NET, będącą dla niego frameworkiem i środowiskiem uruchomieniowym. C# najczęściej wykorzystuje się do tworzenia aplikacji na systemy Windows, może jednak pracować również w innych; ponadto języka tego można użyć do tworzenia aplikacji webowych po stronie serwera, do projektowania wieloplatformowych aplikacji mobilnych, gier komputerowych czy na konsole. Każda zmienna w C# musi mieć zadeklarowany przechowywany typ danych co oznacza, że przy programowaniu należy zadeklarować więcej informacji, ale za to później program zwraca błędy. Język C# jest stale rozwijany przez Microsoft, ze składnią podobną do Javy, a więc łatwą do opanowania dla osób, które mają doświadczenie z drugim z tych języków. Sprawiającym pewne kłopoty wyzwaniem na początek może być obiektowość C#, dotyczy to jednak również Javy czy Pythona i C# nie jest pod tym względem wyjątkowy.

Programowanie jest możliwe.

Nauka programowania zajmuje wiele czasu i wymaga wytrwałości – każda osoba, która chce rozpocząć karierę w tym zawodzie albo zmienić branżę, musi być cierpliwa i przygotowana na dużo pracy. Sukcesy nie przychodzą od razu, a droga do biegłości w programowaniu prowadzi przez liczne wyboje i przeszkody. Nie oznacza to jednak, że nie warto na nią wejść i że zdobycie umiejętności programistycznych jest niemożliwe. Powyższy przegląd kilku najpopularniejszych języków programowania ma za zadanie ułatwić podjęcie decyzji o właściwym starcie. Wszystkie z omówionych języków mają swoje zalety, ale również słabsze strony, każdy nadaje się bardziej do pewnych obszarów, a mniej do innych. Ten krótki tekst oczywiście nie może omówić wyczerpująco wszystkich z tych spraw, mamy jednak nadzieję, że sprawdzi się w roli pierwszej wskazówki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here