Kierowca autobusu

Zdobycie uprawnień kierowcy autobusu otwiera wiele możliwości w obszarze rozwoju zawodowej kariery. Chętnych do pracy w tej profesji jest wielu, ale warto pamiętać o tym, iż poprzeczka wymagań stawianych kierowcom jest zawieszona wysoko.

Ile zarabia kierowca autobusu w Polsce?

Przeciętne zarobki kierowców autobusów wynoszą ok. 3100 zł brutto, aczkolwiek rozpiętość w tym zakresie jest spora. Wszystko w tym momencie zależy nade wszystko od tego, gdzie zatrudniony jest kierowca. Zdecydowanie najbardziej opłaca się obsługiwać dalekobieżne autobusy na trasach międzynarodowych – tu zarobki kształtują się na poziomie nawet 10000 zł brutto. Taka praca ma co prawda wiele minusów, ale oprócz pensji zasadniczej kierowcy otrzymują także wiele dodatków mających na celu zrekompensować im wynikające ze specyfiki ich pracy niedogodności. Najgorzej opłacani są natomiast kierowcy jeżdżący w komunikacji miejskiej oraz w PKS-ach – zarabiają oni średnio ok. 2000 zł brutto. Na wysokość zarobków wpływ mają także i inne czynniki takie jak staż pracy kierowcy i posiadane przezeń doświadczenie, region zatrudnienia oraz możliwości firmy.

Czym zajmuje się kierowca autobusu?

Osoby upoważnione do prowadzenia autobusów oraz busów znajdują zatrudnienie w różnych firmach przewozowych. Dokładny zakres ich obowiązków jest uzależniony od profilu działalności konkretnego przedsiębiorstwa, niemniej jednak wymienić można wiele punktów wspólnych:

 • przewożenie pasażerów autobusem zgodnie z rozkładem jazdy,
 • dbanie o należyty stan techniczny powierzonego kierowcy pojazdu oraz chronienie go przed uszkodzeniami i kradzieżami, przy czym przeglądów sprawności technicznej autobusu kierowca powinien dokonywać każdego roboczego dnia,
 • utrzymanie autobusu w czystości,
 • naprawa drobnych usterek,
 • zgłaszanie przełożonym konieczności przeprowadzenia większego remontu auta,
 • używanie tachografu cyfrowego,
 • rozliczanie się z materiałów wykorzystanych na potrzeby obsługi pojazdu,
 • dbanie o bezpieczeństwo pasażerów,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez pracodawcę.

Jak zostać kierowcą autobusu?

Droga do zdobycia uprawnień kierowcy autobusu nie jest prosta. Obowiązują tu regulacje wynikające z ustawy o transporcie drogowym. Pierwszym krokiem jest uzyskanie prawa jazdy:

 • kat. D – w przypadku pojazdów do 17 pasażerów, wliczając w to kierowcę,
 • kat. D1 – w przypadku większych niż powyższe pojazdów.

Aby uzyskać prawo jazdy, należy zapisać się na odpowiedni kurs, pamiętając przy tym o spełnieniu trzech podstawowych warunków:

 • ukończony 21 rok życia,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • przedłożenie zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego.

Oprócz standardowego kursu trzeba również zaliczyć kurs kwalifikacji wstępnej, który trwa 280 godzin. Problem z tymi kursami jest taki, że są bardzo drogie – to wydatek rzędu od 7000 zł do 10000 zł. Trudno zatem zgromadzić odpowiednią liczbę chętnych, co skutkuje tym, ze kursy odbywają się jedynie w tych ośrodkach, gdzie to się uda.

Na tym nie koniec. Zawodowi kierowcy autobusów są zobligowani do uczestnictwa w 35-godzinnych szkoleniach okresowych, które odbywają się co 5 lat. Szkolenia te są płatne. Konieczne jest ponadto powtarzanie badań lekarskich – ich zakres jest szeroki, lecz są niezbędne do wykonywania pracy.

Kandydat na kierowcę autobusu powinien ponadto posiadać odpowiednie predyspozycje, wśród których wymienia się m.in.:

 • wysoką kulturę osobistą,
 • opanowanie,
 • uważność,
 • spostrzegawczość,
 • odporność na stres,
 • dobry stan zdrowia,
 • perfekcyjną znajomość przepisów drogowych.

Kierowca autobusu – własna firma

Założenie firmy realizującej transport osób jest przedsięwzięciem kosztownym oraz dość skomplikowanym z formalnego punktu widzenia. Tego typu działalność jest w Polsce regulowana, co oznacza dokładnie tyle, iż do jej prowadzenia są niezbędne różne licencje oraz zezwolenia. Przedsiębiorca musi sprostać licznym wymaganiom takim jak m.in.:

 • brak zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • posiadanie stałej i rzeczywistej siedziby firmy,
 • posiadanie zdolności finansowej umożliwiającej podjęcie omawianej działalności,
 • posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych – musi go mieć albo właściciel firmy, albo minimum jedna osoba znajdująca się w zarządzie przedsiębiorstwa.

Jeśli natomiast chodzi o formę działalności, to do wyboru są tutaj dwie opcje, a mianowicie:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza – ma wiele plusów, np. możliwość skorzystania z rozmaitych ulg oraz z dotacji,
 • spółka cywilna – założyć ją mogą minimum 2 osoby fizyczne bądź prawne, nie podlega ona rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a do jej rejestracji przez kierowcę świadczącego usługi w zakresie przewozu osób pojazdami osobowymi nie wymaga się posiadania kapitału początkowego.

Firma zajmująca się transportem osób to droga inwestycja. Ogromne wydatki generuje skompletowanie i rozwój floty samochodowej oraz zatrudnienie doświadczonych, wykwalifikowanych kierowców – łącznie są to kwoty idące w co najmniej setki tysięcy złotych. Nie bez znaczenia jest także odpowiednie zaplecze, na które składają się pomieszczenia biurowe oraz parkingi dla pojazdów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here