Zadbaj o motywatory w pracy

W każdej firmie należy generować poczucie, że pracownik jest jej istotną częścią. Trzeba motywować i pozwalać rozwijać umiejętności. To niezwykle ważne i pozwala na doskonałe wykwalifikowanie każdej z osób zatrudnionych. Dobry pracodawca rozumie jak istotna jest samorealizacja. Dlatego stosuje rozmaite formy motywacji pracowników. Trzeba podkreślić, że w wielu firmach problemem jest np. nadmierna rotacja pracowników, co może wynikać właśnie z braku odpowiednich motywacji. Nie ulega zatem wątpliwości, że motywacja powinna stanowić pewien proces, którego podstawą nie jest jedynie odpowiednia gratyfikacja finansowa. To bardzo ważne, że nie tylko wypłata i premia są czynnikami wpisanymi w motywatory zewnętrzne. Pracownik posiada bowiem różne potrzeby, które obok samorealizacji zajmują ważne miejsce. Po pierwsze jest to potrzeba osiągnięć, wyrażająca się w  pragnieniu realizacji zadań będących wyzwaniem dla pracownika w sposób odpowiadający najwyższym standardom wykonania. Po drugie zwraca się uwagę na potrzebę przynależności, obejmującą dążenie do utrzymywania ciepłych, przyjacielskich stosunków z innymi ludźmi, a przede wszystkim z pracodawcą i otoczeniem w pracy. Co należy podkreślić, to potrzeba władzy, która przejawia się w pragnieniu wpływania na innych i  kontrolowania swego otoczenia, przy czym może mieć charakter władzy osobistej. Trzeba mieć to na uwadze i pozwolić pracownikowi samodzielnie realizować niektóre projekty i zaufać jego kompetencjom. W zależności od danej firmy, powinny mieć zastosowanie inne motywatory. Śmiem wątpić, aby pracodawcy stawiali na wszystkie dostępne, ale metodą małych kroczków można skorzystać z większości dostępnych. Motywacją powinna być przede wszystkim możliwość samorealizacji przy dogodnych warunkach finansowych. Pracownik powinien przede wszystkim postrzegać zatrudnienie jako atrakcyjne, a co za tym idzie, długoterminowe. Bardzo istotne od strony pracodawcy, jest określenie konkretnych oczekiwań personelu wobec zajmowanego stanowiska. W kolejnych podrozdziałach zostaną wskazane konkretne aspekty, które mogą stanowić motywator, tj. propozycje dofinansowań, a także regularne badanie ankietowe w firmie. Tym samym dowiesz się jakie są potrzeby pracowników w danym czasie. Amoniowość ankiety zagwarantuje, że badanie będzie obiektywne. Jak widzisz, możliwości jest wiele.

Szkolenia jako doskonały motywator

Szkolenia to jeden ciekawszych, a przy tym ambitnych i korzystnych motywatorów. Zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika, szczególnie szkolenia są bardzo atrakcyjne. Pracodawcy korzystają z bazy szkoleń, które pomagają znaleźć te, w zależności od potrzeb. Mogą dotyczyć finansów, zarządzania czasem i tym podobne. Często takie bazy same przesyłają informacje o pojawienie się aktualnych ofert. Baza szkoleń obejmuje wszelkie możliwe, dostępne w Polsce jak i za granicą. Można zastosować odpowiednie filtry i wybrać tylko te, które są w granicach naszych możliwości, zarówno kompetencyjnych jak i finansowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here