inwestycje

Kiedy planujesz inwestycję w branży przemysłowej lub branży nowoczesnych usług, to możesz postarać się o ulgę podatkową. Polska Strefa Inwestycji jest to sposób na obniżenie podatku na realizację nowej inwestycji. Ogromnym plusem takiego rozwiązania jest to, że o ulgę może się starać każda przedsiębiorca, bez względu na wielkość swojej firmy. Ulga ta obowiązuje na terenie całego kraju. Choć ulgę może dostać każdy, to może ona być niższa bądź wyższa ze względu na województwo. Jesteście ciekawi jak prezentują się takie ulgi? Zaczynamy!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/polska-strefa-inwestycji-na-jaka-ulge-podatkowa-mozesz-liczyc/

Na czym polega pomoc w ramach Polskiej Stref Inwestycji?

Firma zostanie zwolniona z podatku dochodowego CIT lub z podatku dochodowego PIT w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji. Limit takiej ulgi jest to procent odliczony od kosztów nowej inwestycji lub od kosztów zatrudnienia nowych pracowników. Kwoty te zleżą od tego jak duża jest nasza firma, a także w jakiej części Polski realizowane jest przedsiębiorstwo. 

Gdzie może zyskać najwięcej?

Inwestycję możesz zlokalizować na obszarze prywatnych lub publicznych gruntów. Najłatwiej będzie zdobywać je w powiatach z wysokim bezrobociem i średnich, ubożejących miastach.

Najwięcej zyskają mikro i małe przedsiębiorstwa inwestujące na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Podlasiu lub na Warmii czy Mazurach. Mają szansę odzyskać nawet 70% wszystkich poniesionych kosztów.

Jak przedstawiają się limity zwolnienia z podatku w poszczególny województwach? 

Oto tabela przedstawiająca następujące wyniki: 

Województwo lub podregion Mikro, mała firma Średnia firma Duża firma Liczona od:
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie 70% 60% 50% Kosztów inwestycji albo 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, oraz podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko – siedlecki, radomski, warszawski wschodni 55% 45% 35%
dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie 45% 35% 25%
podregion warszawski zachodni 40% 30% 20%
miasto Warszawa 30% 20% 10%

 

Nasza firma zapłaci niższy podatek przez 10,12 lub 15 lat lub do momentu wyczerpania limitu. Najwięcej czasu dostaniesz realizując inwestycje w jednym z czterech najbiedniejszych województw w kraju.

Jak obliczyć wysokość ulgi podatkowej?

Wysokość ulgi podatkowej obliczysz samodzielnie lub dzięki kalkulatorowi dostępnemu na stronie biznes.gov.pl/pl/inwestycje/kalkulator-pomocy-publicznej

Jak wykonać obliczenia samodzielnie? 

Wystarczy pomnożyć planowane koszty kwalifikowane inwestycji przez intensywność pomocy publicznej w danej lokalizacji. Oto wzór:

Ulga podatkowa = koszt inwestycji * x intensywność pomocy publicznej w wybranej lokalizacji

Aby obliczyć wysokość dochodu zwolnionego z podatku należy wysokość ulgi podatkowej podzielić przez stawkę podatku:

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku = ulga podatkowa/stawka podatku.

Zobacz też: http://www.bossbyte.pl/jak-prezentuje-sie-przedsiebiorczosc-w-polsce/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here