Programy magazynowe

Poszukiwania najlepszych pracowników – przeprowadź rekrutację

Proces rekrutacji pracowników firmy oznacza pozyskiwanie przez organizację kandydatów do pracy w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję, a także polega na działaniach organizacji na rynku pracy ukierunkowanych na poinformowaniu potencjalnych kandydatów o firmie i warunkach uczestnictwa w niej oraz na wytworzeniu pozytywnych postaw i chęci zatrudnienia. Autorzy publikacji z zakresu zarządzania uważają, że ogólnym celem rekrutacji jest pozyskanie pracowników do pokrycia ustalonych wcześniej potrzeb personalnych w wymiarze ilościowym, jakościowym, czasowym i przestrzennym, przy czym należy mieć na uwadze osadzanie określonych stanowisk w kontekście celów i struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Tak naprawdę przebieg rekrutacji powinien opierać się na trzech etapach. Po pierwsze należy określić wymagania obejmujące przygotowanie opisów stanowisk pracy oraz właściwych specyfikacji, ustalenie warunków i zasad zatrudnienie. Drugim krokiem jest przyciąganie kandydatów, co oznacza nic innego jak przegląd i ocenę alternatywnych źródeł pozyskiwania pracowników, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią, ogłoszenia o pracy, korzystanie z usług agencji i konsultantów. Ostatni krok stanowi selekcja kandydatów, która bazuje na przeglądzie podań o pracę, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, testów, ocena kandydatów, stosowanie metod oceny zintegrowanej, oferowanie zatrudnienia, uzyskiwanie referencji, przygotowanie umów o pracę. W każdej firmie poszukiwania pracowników rozpoczynają się właśnie od odpowiednio przeprowadzonej rekrutacji. Wtedy poznajemy wstępnie osoby, z którymi będziemy pracować. Ciekawą formą poszukiwania pracowników jest tak zwane direct search w tłumaczeniu z języka angielskiego, oznacza bezpośrednie szukanie, poszukiwanie. Na tych aspektach dosłownie bazuje. Polega na bezpośrednim poszukiwaniu skutecznych menedżerów, a także kluczowych specjalistów o szczególnych umiejętnościach rzadko spotykanych na rynku pracy. Zazwyczaj korzystają z niej przedstawiciele zewnętrznych agencji rekrutacyjnych. Fundamentem tej metody jest właśnie bezpośrednie poszukiwanie odpowiednich kandydatów zgodnie z ustalonym profilem kompetencyjnym oraz psychologicznym w ściśle określonym otoczeniu.

Kompetencje pracownika – zwróć uwagę na kursy i szkolenia

Skuteczny proces rekrutacji to takie, kiedy uda się znaleźć odpowiednią osobę. Najlepiej, jeśli ta ma za sobą określone, ukończone kursy i szkolenia. Doskonale wyglądają, poza branżowymi i specjalistycznymi, również te, które odnoszą się do emocjonalności i sfery psychologicznej pracownika. Świetnie postrzegane jest, jeśli CB kandydata bogate jest w doświadczenie i kompetencje z zakresui budowania relacji interpersowalnych. Pracownik, którego rekrutujemy do pracy w zespole powinien zdawać sobie sprawę z podstaw pracy w grupie. Więc jeśli w gronie wymienionych kwalifikacji są ukończone określone kursy psychologiczne, to znaczy, że mamy od czynienia z osobą świadomą i odpowiedzialną, która rozumie czym jest praca zespołowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here