Zmotywowany pracownik sercem każdej firmy

Przedsiębiorcy prowadzący firmy bardzo często zapominają jak istotna jest motywacja w pracy. Tak naprawdę bez niej, nie ma szans aby pracownik doskonale wykonywał swoje obowiązki. A przecież o to chodzi, aby firma miała odpowiednią renomę a jej oferta cieszyła się zainteresowaniem. Zadowolony i zmotywowany pracownik, to dobry pracownik. Nawet badacze podkreślają, że na zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie składają się głównie: wiedza, umiejętności, nabyte doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie predyspozycje do określonego stanowiska. Z. Pawlak w swojej publikacji z 2011 roku podkreśla, ze to właśnie pracownicy kreują obecnie wartość przedsiębiorstw w skali makroekonomicznej. Nie ulega zatem wątpliwości znaczenie znajomości zarządzania zasobami ludzkimi. Umiejętne pozyskiwanie odpowiedniej kadry, prawidłowa alokacja oraz stwarzanie możliwości rozwoju i doskonalenia, właściwa motywacja i gratyfikowanie za pracę stanowią istotne elementy determinujące przewagę konkurencyjną na rynku. W motywowaniu pracowników mają znaczenie takie elementy jak udostępnianie możliwości szkolenia pracowników, czyli wszelki działania zmierzające do podniesienia kompetencji jednostki. Ponadto wymienia się system oceniania pracowników czyli dokonywanie oceny przydatności do pracy i oceny wyników na poszczególnych stanowiskach. Ważny i kolejny aspekt to oczywiście odpowiednie wynagradzanie pracowników, co specjalistycznie określa się jako stosowanie form gratyfikacji za wykonywaną pracę. Należy także wskazać na znaczenie rozwoju indywidualnego pracowników, który oparty jest na budowaniu rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze, awansowanie pracowników, planowanie ścieżki awansu, a także zarządzaniu pojedynczymi karierami. Warto także zwrócić uwagę, na odpowiednie kształtowanie warunków pracy, czyli przede wszystkim zarządzanie bezpieczeństwem, jak również higieną pracy, kształtowanie porządku oraz dyscypliny pracy, zarządzanie czasem pracy. Nie można pozwolić na sytuację, gdy pracownik nie ma zapewnionych wszystkich warunków wynikających z ergonomii. Jest to niewielki, ale jednak czynnik motywacyjny, gdyż chętniej wracamy do miejsca pracy, w którym ktoś o nasze potrzeby dba. Ciekawą opcją, bardzo promowaną i opisywaną w literaturze jest kategoria zbiorowych stosunków pracy i partycypacja pracownicza, co oznacza nic innego jak zawieranie układów zbiorowych pracy oraz rozwiązywanie zbiorowych sporów, budowanie form współuczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości jest zatem wiele

Brak motywacji to poważny problem

Jeśli pracownik nie otrzymuje odpowiedniej gratyfikacji finansowej, a pracodawca nie umożliwia mu samorealizacji, to nie można oczekiwać, że praca będzie wykonywana dobrze. Brak motywacji to poważny problem w wielu firmach, gdzie pracownicy biernie wykonują określone zadania a nastawieni są jedynie na konkretną pensję. Przedsiębiorca musi wiedzieć, że jeśli zaniedba pracownika, to spada to niczym grom na firmę i wpływa negatywnie na jej wizerunek. Brak motywacji to poważny problem, a jeśli występuje jest porażką pracodawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here