Czym jest motywacja w miejscu pracy?

Należy wyjść od stwierdzenia, że motywacja pracowników bazuje na pobudzaniu personelu, tak aby efektywnie wykonywali powierzone im zadania, a następstwem tego będzie spełnienie ich potrzeb. Odpowiednia motywacja, to taka, która jest dobrana indywidualnie w zależności od potrzeb pracowników, a także ma wpływ na trwałość jego wysiłków, ponadto gotowość do pracy jak również wydolność psychofizyczną.

Motywowanie pracowników

Na temat motywowania pracowników napisano niemalże wszystko w literaturze przedmiotu. Jeśli akurat to czytasz, to znaczy, że chciałabyś znaleźć kilka metod na zmotywowanie swojego personelu. Aby Ci pomóc odniosę się do konkretnych badaczy, innymi słowy znawców tematy. Co prawda są to teoretycy, ale swoje tezy wysuwają na bazie solidnych badań naukowych. Jeden z badaczy, A. Wajda w swoim podręczniku z 2003 roku wskazał, że przedsiębiorca, tzw. przywódca ma w sposób skuteczny podejmować działania oddziaływujące na zachowanie jak również postawę pracowników. Ów autorytet formalny stanowi władza, która jest zagwarantowana hierarchią organizacyjną, czyli tak naprawdę przyznawaną ludziom, którzy zajmują pewne stanowiska. Wynika z tego, że absolutnie nie czyni ona menedżera dobrym przywódcą. Co istotne, grono podwładnych może wykonywać zadania, będące wpisane w politykę danego przedsiębiorstwa, ale na przykład odmówi wykonania zadania, wpisującego się w ramy ich obowiązków zawodowych. Wówczas menedżer posiada władzę formalną, jednak nie można go uznać za przywódcę. Z powyższego wynika, że taki przywódca ma posiadać cechy, za sprawą których będzie umiał zadbać o potrzeby, cele oraz motywację swoich podwładnych. A takie cechy wymienił między innymi A. Amstrong. Wyróżnił Entuzjazm, wytrzymałość, spójność, ciepło, pokorę i zaufanie. Tak naprawdę, jeśli szef posiada te cechy, to pracownik czuje się w pewnym sensie zmotywowany, by nie zawieść swojego pracodawcy. W gronie wszelkich motywatorów najlepiej sprawdzają się te, ściśle określone, jak odpowiednia pensja, czyli docenieni finansowe starań pracownika, urlop, prezenty, wyjazdy integracyjne, spotkania po pracy w celu poznania się prywatnie, a także zrozumienie sytuacji rodzinnej. Jeśli pracownik posiada dzieci i musi wyjść z pracy, to szef powinien znaleźć rozwiązanie i pomóc. Bardzo dobrą motywacją w obecnych czasach jest ścieżka kariery, kiedy to młody człowiek widzi, ze wykonując określone zadania ma szansę na awans. Budując CV to bardzo ważne dla pracownika, który właśnie rozpoczyna swoją zawodową drogę. Samorealizacja jest bardzo silnym aspektem. Jeśli pracownik nie czuje się w pracy spełniony, a wręcz przeciwnie – przemęczony i niedoceniany, to nie będzie wykonywał dobrze swojej pracy. Nie ma co się łudzić. Dlatego motywowanie pracowników jest niezwykle istotne. Firma powinna mieć plan motywacji, bo to jeden z najistotniejszych fundamentów przy budowaniu relacji z pracownikami. Bez niej firma nie będzie postrzegana dobrze, a jak wiemy ,,public relations zaczyna się w domu”. Zadowolony pracownik to dobra reklama dla firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here